Contact information

Categories
 
 
 
 
 

Contact information

TECHNICAL SALES

Magnetic raw materials and Flexible magnets

Tel.: +421 32 2851 301
Mobil: +421 901 901 701
E-mail: konatel@selos.sk

Magnetic systems, Electromagnets and Magnetic Separation

Tel.: +421 32 2851 322
Mobil: +421 901 901 708
E-mail: systemy@selos.sk 

CUSTOMER SERVICE AND INVOICING

Tel.: +421 32 2851 300
E-mail: info@selos.sk

This e-shop store is operated by SELOS, s.r.o. company.
You can contact us by e-mail or by phone during working days from 07:00 to 15:30 at the above-mentioned contacts or via the contact form below:

Fakturačná adresa (adresa sídla spoločnosti):
SELOS, s.r.o.
Ľudovíta Stárka 16A
911 05  Trenčín
Slovenská republika

tel.: +421 32 2851 300
e-mail: info@selos.sk
(pracovné dni od 07:00 do 15:30 hod.)

Bankové spojenie:
Peňažný ústav: ČSOB, a.s.
IBAN: SK25 7500 0000 0040 0253 7950
SWIFT: CEKOSKBX
KS: 0008
VS: číslo faktúry

IČO: 36 340 464
DIČ: 2021909956
IČ DPH: SK2021909956
Spoločnosť SELOS, s.r.o. je platcom DPH.
Všetky ceny v našom obchode (maloobchod) sú zmluvné, uvádzané s DPH a sú konečné.

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Andreja Sládkoviča 11, 971 01  Prievidza
odbor výkonu dozoru
tel. č.: 046 / 5422 771
fax č.: 046 / 5422 685

Miesto pre osobný odber (adresa prevádzky):
SELOS, s.r.o.
Ľudovíta Stárka 16A
911 05  Trenčín
Slovenská republika

Zodpovedný vedúci: Ing. Kamil Lipták
Kontakt: konatel@selos.sk

Zápis v OR: Okresný súd Trenčín
Oddiel Sro, vložka číslo: 15198/R

 

...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Full (Desktop) version