Contact

 
 
Home > Contact
 

Contact information

foto
 
 CEO
 
 Kamil Lipták
 Tel.: +421 32 2851 301
 GSM: +421 901 901 701
 E-mail: konatel@selos.sk

 

foto
 
 Customer Service
 Orders, Invoices, Stock
 Erika Kulková
 Tel.: +421 32 2851 300
 GSM:  
 E-mail: info@selos.sk

 

foto
 
 Senior Sales Manager
 Magnetic Materials
 Jozef Streicher
 Tel.: +421 32 2851 320
 GSM: +421 901 901 707
 E-mail: magnets@selos.sk

 

foto
 
Junior Sales Manager
Magnetic Systems, Separators
Robert Mihal
Tel.: +421 32 2851 322
GSM: +421 901 901 708
E-mail: systemy@selos.sk

 

Prevádzkovateľom internetového obchodu je spoločnosť SELOS, s.r.o.

Fakturačná adresa (adresa sídla spoločnosti):
SELOS, s.r.o.
Ľudovíta Stárka 16A
911 05  Trenčín
Slovenská republika

tel.: +421 32 2851 300
email: info@selos.sk
(pondelok - piatok: 07:00 - 15:30 hod.)

Bankové spojenie:
Peňažný ústav: ČSOB, a.s.
Č.účtu/kód: 4002537950 / 7500
IBAN: SK25 7500 0000 0040 0253 7950
SWIFT: CEKOSKBX
KS: 0008
VS: číslo faktúry

IČO: 36 340 464
DIČ: 2021909956
IČ DPH: SK2021909956
Spoločnosť SELOS, s.r.o. je platcom DPH.
Všetky ceny v našom obchode (maloobchod) sú zmluvné, uvádzané s DPH a sú konečné.

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Andreja Sládkoviča 11, 971 01  Prievidza
odbor výkonu dozoru
tel. č.: 046 / 5422 771
fax č.: 046 / 5422 685

Miesto pre osobný odber (adresa prevádzky):
SELOS, s.r.o.
Ľudovíta Stárka 16A
911 05  Trenčín
Slovenská republika

Zodpovedný vedúci: Ing. Kamil Lipták
Kontakt: konatel@selos.sk

Zápis v OR: Okresný súd Trenčín
Oddiel Sro, vložka číslo: 15198/R

Kontaktovať nás môžete mailom alebo telefonicky (pondelok - piatok: 07:00 - 15:30 hod.) na uvedených kontaktoch, alebo cez kontaktný formulár:

 CAPTCHA ImageRefresh Image